Soutěž o zájezd pro 2 osoby na Zrće

Zažij party dovolenou na pláži Zrće v nejlepších klubech světa a v partě skvělých party people ❤ Zapaříš tak, jak nikde v životě!

Jak se můžeš přidat do soutěže

Výherce vyhlásíme veřejně v pondělí 15. dubna v komentáři u videa na Facebooku. Good luck!

Co tě čeká na Zrće?

 1. Kompletní pravidla soutěže
  • Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splní stanovené soutěžní podmínky, tzn. nejpozději do 15. 4. 2019 17:00 přidá komentář k soutěžnímu videu na Facebooku se jménem druhého výherce, sdílí veřejně soutěžní video a dá “follow” následujícím profilům na Instagramu: Party Kýbl a Jan Trnka na Instagramu.
  • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 
  • Soutěž se uzavírá 15. 4. 2019 v 17:00.
  • Každý se může soutěže zúčastnit pouze jednou, v případě vícenásobných přihlášení bude každá duplicitní přihláška ze soutěže vyřazena. 
  • Do slosování bude zařazen každý účastník, který se přihlásí do soutěže splněním všech podmínek.
  • Výhrou je zájezd na Zrće Beach 2019 pro 2 osoby v termínu 23. 8. – 28. 8. 2019.
  • Výherce veřejně vyhlásíme na naší Facebook zdi 15. 4. 2019 v 18:00
  • Pokud si výherce výhru nevyzvedne do 14 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá. 
  • Výhru nelze převádět na jiné osoby.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
 2. Pořadatel soutěže
  • Pořadatelem soutěže je obchodní společnost CK BL Travel s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02141728, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C/216113 (dále jen “PARTY KÝBL”).